. https://zarabiaj-promuj.com.pl
  NAWIGACJA
TANIE UBEZPIECZENIA ŁÓDŹ - POLESIE - RETKINIA - Polisa dla Ciebie

  O NAS
  UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE NA ŻYCIE
  => Gwarancja Renta
  => Polisa dla Ciebie
  => Bezpieczny na drodze
  => Compensa IKZE
  => Terminowe Mono
  UBEZPIECZENIA GRUPOWE
  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  KONTAKT
  KSIEGA GOSCI
  FORMULARZ KONTAKTOWY

Polisa dla Ciebie to ubezpieczenie indywidualne przeznaczone dla osób, które pragną zabezpieczyć swoich bliskich.

Umowa ubezpieczenia zawierana jest na czas nieokreślony. W momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie wymagana jest ankieta medyczna ani dodatkowe badania lekarskie.

Ubezpieczenie przeznaczone jst dla osób mających od 18 do 85 roku życia.

Program ubezpieczeniowy gwarantuje niezmienność wysokości składki przez cały okres trwania umowy, niezależnie od zaawansowania wieku oraz stanu zdrowia. Prosta konstrukcja wniosku maksymalnie skraca czas zawarcia umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczony sam określa częstotliwość opłacania składek: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie lub jednorazowo za cały okres ubezpieczenia.

 

Korzyści wynikające z ubezpieczenia:

  • wybór sumy ubezpieczenia od 2 500 do 100 000 zł;
  • niska minimalna składka- już od 20 zł miesięcznie;
  • możliwość zawarcia umów dodatkowych: z tytułu zgonu Ubezpieczonego w wyniku NW lub na wypadek trwałej całkowitej niezdolności do pracy- renta miesięczna w wysokości 1 000 zł, 1 500 zł lub 2 000 zł płatna przez 10 lat;
  • możliwość gromadzenia środków w ramach Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oferowanych przez „Polisa-Życie” TU S.A. Vienna Insurance Group.

Polisa dla Ciebie to poczucie bezpieczeństwa dla Ubezpieczonego i jego bliskich.


Gdzie zawrzeć ubezpieczenie?

• Zadzwoń do swojego Agenta  506 51 12 51

• Chcesz wiedzieć więcej ?-napisz do nas


   
   
   

   

   


----------------------------------------------- http://www.surfujkase.pl/ ------ https://goldsurf24h.pl
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja