. https://zarabiaj-promuj.com.pl
  NAWIGACJA
TANIE UBEZPIECZENIA ŁÓDŹ - POLESIE - RETKINIA - ZAK

  O NAS
  UBEZPIECZENIA INDYWIDUALNE NA ŻYCIE
  UBEZPIECZENIA GRUPOWE
  DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
  => ZAK
  => Bezpieczne dziecko
  => Open Scholar
  KONTAKT
  KSIEGA GOSCI
  FORMULARZ KONTAKTOWY

Ubezpieczenie Stypendialne

 

Żak zapewnia wypłatę stypendium edukacyjnego w momencie rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole wyższej lub pomaturalnej.

Ubezpieczenie kierowane jest nie tylko do rodziców dziecka, na rzecz którego ma zostać zawarta umowa ubezpieczenia, ale do wszystkich osób, również tych spoza kręgu osób spokrewnionych z dzieckiem, które gotowe są zawrzeć umowę gwarantującą świadczenia stypendialne.

 

Ubezpieczonym może zostać dziecko, które w momencie zawarcia umowy nie ukończyło 15 roku życia.

W przypadku niepodjęcia nauki przez Ubezpieczonego oraz niekorzystania z prawa do stypendium edukacyjnego Ubezpieczony może otrzymać jednorazową wypłatę wartości wykupu ubezpieczenia, jeżeli zawrze związek małżeński lub ukończy 24 rok życia.

Okres opłacania składki trwa do czasu ukończenia przez dziecko 19 roku życia, z zastrzeżeniem, iż umowę ubezpieczenia może zawrzeć osoba, która w okresie opłacania składki nie ukończy 75 lat według zasad określonych w Taryfie Składek.

 

Gdzie zawrzeć ubezpieczenie?

Zadzwoń do swojego agenta 506 51 12 51

Chcesz wiedzieć więcej ? -
 
napisz do nas 

----------------------------------------------- http://www.surfujkase.pl/ ------ https://goldsurf24h.pl
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja